Is it all RIGHTS? by TLHR

Is it All Rights EP.1 เสียงปืนผู้พิพากษายะลาสะท้อนปัญหาอะไร?

November 21, 2019

เสียงปืนหนึ่งนัดที่ดังขึ้นในศาลจังหวัดยะลา เมื่อ 4 ต.ค. ที่ผ่านมา ดังก้องไปถึงคนทั้งประเทศ ทว่าหลังผ่านมา 1 เดือน เรื่องกลับเงียบหายลง... ทั้งที่ในวงตุลาการ ถือเป็นเรื่อง "ช็อกวงการ" ที่มีการใช้ความรุนแรง และสื่อสารกับคนข้างนอกผ่านคำแถลงการณ์ 25 หน้า ชวนคุยกันว่า สิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมอย่างไรบ้าง เริ่มตั้งแต่เรื่อง ความอิสระของผู้พิพากษา ปัญหากฏหมายพิเศษในสามจังหวัดชายแดนใต้ ที่ลามเลยมาถึงกลายเป็นโมเดลที่มาใช้กับส่วนกลางปัจจุบันเช่นกัน

Play this podcast on Podbean App