Is it all RIGHTS? by TLHR
Is it All Rights EP.2 ม.44 ยังอยู่และจะอยู่ตลอดไป เราเลิกกันยังไงดี?

Is it All Rights EP.2 ม.44 ยังอยู่และจะอยู่ตลอดไป เราเลิกกันยังไงดี?

December 11, 2019

นอกจากเราจะมีกฎหมายพิเศษที่มีมาร้อยกว่าปีอย่างกฎอัยการศึกแล้ว ทุกวันนี้เรายังมีกฎหมายพิเศษที่ออกมาอีกเป็นจำนวนมากในยุค คสช. ที่ออกมาตามมาตรา 44 ถ้าเราไม่ตระหนักถึงการมีอยู่และไม่หาทางจัดการ ก็จะยังเหมือนอยู่ภายใต้การปกครองของ คสช. เราจะหาทางจัดการกับผลพวงของมันหรือเราจะอยู่กับมันต่อไป? ถ้าไม่อยากอยู่กันต่อจะจัดการอย่างไร เราคงช่วยกันหาคำตอบได้หลังเรารู้ว่ามันกระทบกับเราอย่างไร

Is it All Rights EP.1 เสียงปืนผู้พิพากษายะลาสะท้อนปัญหาอะไร?

Is it All Rights EP.1 เสียงปืนผู้พิพากษายะลาสะท้อนปัญหาอะไร?

November 21, 2019

เสียงปืนหนึ่งนัดที่ดังขึ้นในศาลจังหวัดยะลา เมื่อ 4 ต.ค. ที่ผ่านมา ดังก้องไปถึงคนทั้งประเทศ ทว่าหลังผ่านมา 1 เดือน เรื่องกลับเงียบหายลง... ทั้งที่ในวงตุลาการ ถือเป็นเรื่อง "ช็อกวงการ" ที่มีการใช้ความรุนแรง และสื่อสารกับคนข้างนอกผ่านคำแถลงการณ์ 25 หน้า ชวนคุยกันว่า สิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมอย่างไรบ้าง เริ่มตั้งแต่เรื่อง ความอิสระของผู้พิพากษา ปัญหากฏหมายพิเศษในสามจังหวัดชายแดนใต้ ที่ลามเลยมาถึงกลายเป็นโมเดลที่มาใช้กับส่วนกลางปัจจุบันเช่นกัน